Bir Şiir “Ömrüm” Gülümsememle Analiz ve Tahlil.

Bugün kardeşimiz değerli şairemiz “Funda Filiz Kotan”. Kardeşimizin “Ömrüm” şiirine az gülümsememle birkaç mısra ekleyerek gülümsememle ekleyerek tahlilden öte güzel şiiriyle hecelerle baş başa olmak için klavyemin başına geçtim.

Sualsiz recm etsen de zindanlara atsan da
Ben yine de bu canı sana adadım ömrüm
Bir esir pazarında köle diye satsan da
Ben yine de bu canı sana adadım ömrüm

GİRİŞ

Zaman, içinde ömrün değerini kıymetini yeterince bilemediğimiz iki nimetten birisidir bizim için, biri zamanla ömür ise diğeri de bizi canlı diri tutan sağlıktır. Bu bizim için çok önemlidir, kardeşimizde buna vurgu yaparak kalemiyle dize ve hecelerin başına duru gönlü ile Hakka olan inancıyla yazmaya başlamış. Nur Kuran’da Âlemlerin Rabbi sonsuz Kudret ve Güç sahibi olan Rabbimiz Allah C.C.’ın, bazı zaman kavramlarına yemin ettiğini görüyoruz. Asra, gündüze, geceye, kuşluk ve ikindi vaktine yemin gibi. Yemin, kutsal şeyler üzerine edildiğine göre, zaman içindeki ömürde bizim için canımızla birlikte ona değer vermemiz çok önemlidir.

Sualsiz taşa tutsan da(recm) ey ömrüm sen beni, zindanlara tasanda zamanla sen beni, ben yine bu can emaneti ey ömrüm(içinde bulunulan andan ölünceye değin geçecek olan süre.) sana adadım ey ömrüm. Beni esir pazarında köle diyerek satsan da, ben yine bu canı sana adadım ömrüm. Çünkü bilirim ki bir ömrün güzelliğinin şartı karşılıksız merhametle merhametli bir gönül’e girmekte saklı olduğuna inanıyorum. İnsanı sevmek onunla beraber yaşamak onun ihtiyacına koşmak bu canla senin hizmetindedir ey ömrüm.

GELİŞME


Sana gelen tüm yollar bazen olsa da yokuş
Sezmesem de gözünde aşka dair tek bakış
Nasibime düşse de keder sağsa kara kış
Ben yinede bu canı sana adadım ömrüm

Kardeşimiz devam ediyor. İmtihan dünyasıdır bu sana gelen yollarım yani insanlara varmak onlara yardım etmek için yollarım bazen zorlu yokuşta olabilir, yokuştan sonrası zaten iniştir ne fark eder ki. Sezmesem de gözlerinde hatta insanların gözlerinde aşka dair bir bakış ben yine Hakkın emri olan birbirinizi sevin emrine karşı gelmeden hep seveceğim. Nasibime düşse de keder yağsa kara kış başıma ben razıyım, hakkın yanında yolundayım tek yardımcım Rabbimdir. Ben yinede bu canı sana adadım ömrüm. Herkes bu yolda ömrünü canla feda edemez kolay değildir.

ANA KONUSU

Ana konusu kulluk vazifesi içinde ömrün zamanla kıymetini bilmek, bu uğurda yaşamak. Devam edelim.


Yıllarca düşlerimi boyadım hep hüzüne
Felek denen yeleğin söyle tersi düzü ne?
Cennet bahçelerini resmetmişler yüzüne
Ben yine de bu canı sana adadım ömrüm

KONUSU SORUSU DURUŞU

Bellidir zaten fazla kelimeleri ziyan etmeye de gerek yok. Kardeşimiz duru gönlü ile mahareti ile anlatmış zaten. Devam edelim

Yıllardır düşler kurdum kendimden ziyade insanlık için boyansa da hüznün rengine, şans dediğimiz feleğin yani şansın yeleğini giydim tersi düzü ne bilmeden. Çünkü içinde zorluk çile dert kederden sonra cennetin bahçesini Rabbim içine saklamış, yürüdükçe varırsın ve vakıf olursun, ben çile kederde olsa bu canımla bu yolda, ben yinede bu canı sana adadım ömrüm

SONUÇ


Ben aşkın tuzağına düşen bir çalıkuşu
Sen Efendi ben köle çaresiz eydim başı
Diyelim zafer senin sen kazandın savaşı
Ben yine de bu canı sana adadım ömrüm

FUNDA FİLİZ KOTAN

Ben bu canımla bana emanet edilenle hakkın emri ileyim, ben aşkın kucağına düşen bir çalı kuşu, ey aşkla sen ömrüm ben köleyim size hizmet için insana hakka, çaresiz haktan gelen emirle eğdim bu başı hakkın önünde, sen kazandın diyelim zaferi sen kazandın savaşı, zafer hakkındır bizler hizmetkârıdır bilirim, ben yinede bu canı sana adadım ömrüm.

 Bizler, sürekli vaktimizin başka meşgaleyle bize ait olmayan başka yollara sürükleyen benlik çıkar ilişkisi arzularımızın yolunda harcarken, zamanın darlığından, işlerimizin çokluğundan, günlerin su gibi akıp gittiğinin farkına varmayız, insanlarla yakınlaşmaz uzak kalır üzülürüz ve üzeriz biranda bakarız ki ömrümüzün gafletle tükendiğinden farkına varmadan güzel ömrü heba etmiş tüketmişiz. Önümüzde uzun bir ömür olduğunu düşünürken bakarız ki birden ihtiyar kalmışız, geçmiş zamanı bize ait olan değersizliklerle doldururken karartmış, insana dair ahrete dair bir şeyler toplamadan bitirmişiz, fark etmeliyiz artık, farkına vararak farklı yaşamalıyız artık, kardeşimizin de dediği gibi artık zamanı da doğru olarak değerlendirmeli. Ömür nasıl geçti diye üzülmemek için, haklısın kardeşim haklısın…

Fani ömür biter, bir uzun sonbahar olur.

Yaprak, çiçek ve kuş dağılır, tarumar olur.

Mevsim boyunca kendini hissettirir veda;

Artık bu dağdağayla uğuldar deniz ve dağ.

Yazdan kalan ne varsa olurken haşır neşir;

Günler hazinleşir, geceler uhrevîleşir;

Teşrinlerin bu hüznü geçer ta iliklere.

Anlar ki yolcu, yol görünür serviliklere.

Dünyanın ufku, gözlere gittikçe târ olur,

Her gün sürüklenip yaşamak ruha bâr olur.

İnsan duyar yerin dile gelmiş sükûtunu;

Bir başka musikiye geçiş farz eder bunu;

Teslim olunca vadesi gelmiş zevaline,

Benzer cihana gelmeden evvelki hâline.

Yaprak nasıl düşerse akıp kaybolan suya,

Ruh öyle yollanır uyanılmaz bir uykuya,

Duymaz bu anda taş gibi kalbinde bir sızı:

Fark etmez anne toprak ölüm maceramızı.

Yahya Kemal BEYATLI

ÖLÇÜ VEZİN

Sualsiz recm etsen de zindanlara atsan da
Ben yine de bu canı sana adadım ömrüm
Bir esir pazarında köle diye satsan da
Ben yine de bu canı sana adadım ömrüm

7+7:14 lü hece vezni ile yazılmıştır.

KAFİYE UYAK

Sualsiz recm etsen de zindanlara atsan da   A
Ben yine de bu canı sana adadım ömrüm     B
Bir esir pazarında köle diye satsan da          A
Ben yine de bu canı sana adadım ömrüm     B

Sana gelen tüm yollar bazen olsa da yokuş   C
Sezmesem de gözünde aşka dair tek bakış   C
Nasibime düşse de keder sağsa kara kış       C
Ben yinede bu canı sana adadım ömrüm      B

TAM KAFİYE (TAM UYAK)

Dize sonlarında bulunan sözcüklerdeki iki ses benzerliğine tam uyak denir.

Atsan da- Satsan da

ÇÖZÜMLEME

Bir şeyi çözmek için yanında olmak gerekir duruşunla bakışınla sözünle yürüyüşünle.

NETİCE BAZINDA

Neticenin Hatice ilgili bir bağlantısı bulunmamaktadır, ömrün kıymetini bilmemizi söyleyen Filiz kardeşimiz umut dolu gönülle gözlerle yazdığı yollardaki zorlukların var olmasıyla vazgeçilemez olduğunu, yolun sonundaki parlaklığı neticesinde bir an gönlün ötelerde sonsuz hayatın aydınlanması vardır diyen kardeşime gönülden katılıyorum. Yoksa her zorluktan sonra dönüş olsaydı karanlıklar devam eder, bu aydınlanma olmaz çabayla inşa edilemez hep yıkık kalırdı.

ARUZ VEZNİ

U:Ulama(Vasl) Z:Zihaf(Kısaltma) I:İmale(Uzatma) M:Med

ŞiirBen aşkın tuzağına düşen bir çalıkuşu
Sen Efendi ben köle çaresiz eydim başı
Diyelim zafer senin sen kazandın savaşı
Ben yine de bu canı sana adadım ömrüm
(1)Ben aşkın tuzağına düşen bir çalıkuşu
HecelemeBenkıntuzağınaşenbirçakuşu
Hece tipi
UyarlamaBenkınzağînaşenbirçakuşû
Hece tipi
Hece YapisicvcvccvccVcvcVcvcvcvccvccvcVcvcV
Sanat & Kusur  ZI I     I  
1234567891011121314
VezinMef’ûlü / fâ’ilâtü / mefâ’îlü / fâ’ilün
(2)Sen Efendi ben köle çaresiz eydim başı
HecelemeSenEfendibenleçaresizeydimbaşı
Hece tipi
UyarlamaSenêfenbenleçasizeydimbaşî
Hece tipi
Hece YapisicvcVcvccVcvccVcvcvcVcvcvccvccvcV
Sanat & Kusur IZIZI  I Z   
1234567891011121314
VezinMef’ûlü / fâ’ilâtü / mefâ’îlü / fâ’ilün
(3)Diyelim zafer senin sen kazandın savaşı
HecelemeDiyelimzaferseninsenkazandınsavaşı
Hece tipi
Uyarlamalimferninsenzandınvaşî
Hece tipi
Hece YapisicVcVcvccVcvccVcvccvccVcvccvccVcvcV
Sanat & KusurIIZIZIZZI ZI  
1234567891011121314
VezinMef’ûlü / fâ’ilâtü / mefâ’îlü / fâ’ilün
(4)Ben yine de bu canı sana adadım ömrüm
HecelemeBenyinedebucasanaadadımömrüm
Hece tipi
UyarlamaBennebusaâdadımömrüm
Hece tipi
Hece YapisicvccVcvcVcvcVcvcvcVVcvcvcvccvc
Sanat & Kusur I I I  II  Z 
1234567891011121314
VezinMef’ûlü / fâ’ilâtü / mefâ’îlü / fâ’ilün
Siirin VezniMef’ûlü / fâ’ilâtü / mefâ’îlü / fâ’ilün

HECE VEZNİ

Ben aşkın tuzağına düşen bir çalıkuşu
Sen Efendi ben köle çaresiz eydim başı
Diyelim zafer senin sen kazandın savaşı
Ben yine de bu canı sana adadım ömrüm 1. Mısra    (14’li hece ölçüsü)
Ben aşkın tuzağına / düşen bir çalıkuşu   7+7 2. Mısra    (14’li hece ölçüsü)
Sen Efendi ben köle / çaresiz eydim başı   7+7 3. Mısra    (14’li hece ölçüsü)
Diyelim zafer senin / sen kazandın savaşı   7+7 4. Mısra    (14’li hece ölçüsü)
Ben yine de bu canı / sana adadım ömrüm   7+7 Şiirin Vezni Şiir 4 mısradan oluşmaktadır.
Ölçüsü 14’li hece ölçüsüdür.
4 Mısrası ‘7+7’ kalıbı ile yazılmıştır.
Vezni 4 mısra ile 7+7’dir

Ben aşkın tuzağına yerine kardeşim kucağına yazsaydı daha manalı olur aşkın olumsuzlukları taşımadığı halde, taşıdığını belirtmemiş olurdu. Başka bir şiirde buluşmak üzere kardeşime huzurlarınız da teşekkürler ederim, selamlarımla.

Mehmet Aluç

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s