Bir Şiirim Ve Derinlemesine Bir Analiz Ve Çırpınış 1

İsmini anmadan geçmez günüm

Sensin kalbimde açan gülüm

Bir gülümse bana yeter dedim

Sen gülmem dedin terk edip gittin

Bir gülümseme ekmek yerine kederi ektin

Şimdi ikimizde perişan söyle iyi mi ettin?

GİRİŞ

Giriş bölümünü zaten ilk mısrayı okuyunca aşkla başladığını hasrete doğru adım adım değil koşarak gidildiğini fark edeceksiniz.

ANA BABA KONUSU YANİ ANA FİKRİ BABA FİKRİNİ SORAN YOK

Ana fikrine gelince aşk ve hasretin esen soğuk yelleri sizi üşütürken bulacaksınız. Zaten ana fikri varken babaya fikir için soran hiç yok nedense? Zaten hem anaya hem babaya sorulmadığından bu ayrılıklar bu kadar yalnızlıklarla baş başa kalmaya sevk ediyor. Babaya sorulsaydı baba ayrılığa karşı kollarını açar önünde durarak gelmesin diye kendini feda edebilirdi, annede bunu yapabilir annede çok duygusal olduğunda üzülme kızım beraber çekeriz buda gelir geçer diye sabrı tavsiye ederek göğüs germektedir.

GELİŞME VE İLERLEME DURUMU 

Gelişme ve sonuç şiirde belli gelişme hasretin kapısını açmış durumda. İlerlemek için zamanın gelmesi beklenilmektedir.

GÖRSEL AÇIDAN

Görsel açıdan pek iç açıcı bir resim yok ortada.

DÜŞÜNCE YAPISI

Düşünce derseniz aşkta düşünmekle yol alınmaz gönülle yol alınır, gönülle bakılmadığından olsa gerek hasret ilinde âşıklar gezinmekte sancılar çekmektedirler.

OLAY MAHALİ

Olay yine gönüllerde geçmekte, soğuk esen hasret rüzgârı karşısında âşıklar üşürken, aşkın hırkasını giymeden rüzgâra meydan okuyarak hasta olmayacaklarını sanmaktayken, hasta döşeklerde yatmaktadırlar.

DUYGU VE HİS TEMASI

Duygu ve hisler aşkın temasıyla gönüllere işlenirken, birkaç eksik dokunuşu eksik bırakan aşk bakıyor bu eksikliği hangi âşık tamamlayarak tam edecek, bizlerde aşkla beraber bekliyoruz.

OLAYIN YANSITTIĞI GÖRÜNTÜ

Bizler bu aşkın görüntüsünü HD beklerken karasal antende bozuk ve karalanmalarla yansıyor.

OLAYIN BOYUTU

Aşk boyutları aşarak boyutlar ötesine götürürken, âşıklarımız daha yolun başındadır bakalım zaman neler gösterecek beklemekteyiz en iyisi olsun diye temenni ve dualarımızla.

ANLAM SONUÇ AÇISINDAN DURUMU

Anlam bakımından aşkın esen ılık rüzgârlar gönlümüzü ısıtırken arada esen hasretin soğuk rüzgârlarıyla üşüsek de, aşk her zaman gönlümüzü ısıtacağını bildiğimizden aşk her zaman Rabbim yardımıyla galip gelecek hasret rüzgârlarını dindirecektir, vesselam, selamlarımla.

Mehmet Aluç

Bir Şiir (“Huşu”)Tahlili İle Gülümseme 1

Bugün Güşta adlı mahlasla şiir yazan Ferdide kardeşimin “Huşu şiirine az tahlille gülümsemeyle eleştiriden öte anlamayla yazmaya başladım, gönüllerde gezmenin güzelliğiyle gezen kardeşimle bende gönüllerde gezeyim kardeşimle dedim, Huşu duymak huşu içinde olmak dileğimle. Oturup şöyle sakin duru bir kafayla gönlümüze imanı alarak o imanın nuruyla aydınlanarak düşünürsek, sanki esir olmuşuz hayatın acılarına, oysa o acılar birer imtihandır oyalanmadır, acının ardında Rabbim devasıyla tatlısını gönderir, bunu idrak ederek damarlarımızda hissetmeliyiz. İçimizde acıları atarak koparmaya çalışmayalım bizim atmamızla gitmez, gönderen Mevla’dır, bir sebebi mutlaka vardır hikmeti vardır. Hani deriz yüreğimize yapışmış çıkaramıyoruz böyle düşünmeye hiç gerek yok, Rabbim kendisi zaten gönderdiği gibi geri alıyor binlerce kez şükürler olsun Rahmetine keremine mutlak güç ve kudretine… Binlerce kez şükürler olsun, korkmayalım sızı akıyor diye damarlarımızda, hissederek bir şeylerin akması hissedilmesi için bir şeylerin olması gerekiyor ki acizliğimizi bilelim ve Mutlak güç ve kudret sahibi Rabbimize varalım, Önce Rabbimizi bilelim haddimizi bilelim. İşte kardeşim senin de dediğin gibi “Biz fidanın bağbanı ve tomurcuk gülüyüz Seherde diriliriz sanmasınlar ölüyüz” Tekrar döneceğim bu kıtaya, girişe burada yazarken, kardeşimde ki iman ve gönül güzelliğini inancındaki sarsılmaz güzelliğini göstermek için, burada kısaca yazdım. Kardeşimden Allah razı olsun, huşu huzur içinde gönlümüzdeki imanı coşturtarak , yazdırtan okutan Rabbime şükür okuttu, idrakle izanla baş başa bıraktı…
Evlâdır şark’ımızda inleyen ezan sesi
Mevlâ’dır barkımızda kimsesizler kimsesi
Aslımız çetin bizim sarsılıp olmaz duman
Faslımız metin bizim sinegâha tercüman
Şiir saçaklarında vûkû bulur barkımız
Lamekânken habbeler şaha kalkar farkımız
Biz küheylan sevdası ve derdine bâkiyiz
Gâh hâkiriz nağmede gâh kalemde sâkiyiz
“Evlâdır şark’ımızda inleyen ezan sesi “Daha iyidir en iyisidir yani evla, gönül şarkımızda terennümünde okunan semaları kaplayan günde beş vakit hakkın huzuruna çağıran ezan sesi, onunla yeniden diriliriz iman eden gönüllere hakkın huzuruna saf saf dizilerek acizliği içinde Rabbine, Rabbi olduğuna iman ederek secde etmeye çağıran hakkın davetidir.
“Mevlâ’dır barkımızda kimsesizler kimsesi” Rabbimiz Yüce Allah dünyamızda gönlümüzde bu âlemde hep yanımızda, hiç kimse kimsesizim demesin Rabbimiz her zaman bizlerledir, iman edenle hakkı savunan da hak için mücadele edenden yanadır. Şimdi diyeceksiniz iman etmeyenlerin yanında yok mudur, haşa, tabi ki vardır her an yanında, onlar günaha dalarken onlara verdiği mühlet boyunca kendisine Rabbi olduğunu bilmeyerek insanların hakkını gasp ederken, Rabbinin emrine uymaz ve yanında bu dünyada olsa da ahirette olmayacaktır. Bu gasp neden izin veriyor diyenlerde olacaktır bunu da Rabbimiz biz iman edenlerce karşı çıkılsın ve bu karşı çıkmayla sevap kazansın diye imtihana tabi tutuğundandır.
“Aslımız çetin bizim sarsılıp olmaz duman” Yukarıda dediğim gibi haksızlığa karşı çıkmak gibi asli görevimiz vardır biz iman edenler için bu zordur kolay değildir herkes talip olamaz. İnsanoğlu zor olana talip olur bu zorluk yıkmaz imanla olunca hak Mevla yanında olunca, yanmayız severek koşarız mazluma yolda kalmışa, sarsılarak yanmayız o nedenle yandığımızı dumanımızın tüteceğini sananlar yanılıyordur.
“Faslımız metin bizim sinegâha tercüman”
Faslımız yani bizler gerçekliğin, hakkın, doğruluğun yanında bulunanlar, imanın verdiği biçimle yaşantısıyla biçimi, anlatımı bazılarına zor gelse de bize zor gelmez, sinemize yani buramıza gönlümüze tercümandır iman, yoldur ışıktır…
“Lamekânken habbeler şaha kalkar farkımız”
Lamekân, mekânı olmayan mekânız tahıl tanesi kadar evlerimizde, yani imandan aldığımız güçle mekânlara sığmayız, mekânları dar edenlere dünyasını dar ederiz kısacası dünyayı mekân bilmeyen mekansızlara haddini bildiririz, bu imanın gereğidir. İman ederken biz imanımızla farklıyız mazlumun haksızlığa uğrayanın yanındayız, kalkarız şaha dünyanın bir ucuna erinmeden çekinmeden gideriz tıpkı ecdat gibi, kardeşim bu mısralarla bizi de şaha kaldırdı. Biz Hak Allah C.C. Aşığız Âlemlere Rahmet S.A.V. aşığıyız.
“Biz küheylan sevdası ve derdine bâkiyiz”
Biz,”Arap atı ırkı içerisindeki erkekliğin, gücün ve dayanıklılığın sembolü olan at, seferlere dayanıklıdır. “Küheylanla sefere çıkınca,küheylan bizim gibi coşar koşar şaha kalkar, üstünde taşıdığını bilir seferin hak olduğu için olduğunu sanki hisseder… İşte bu küheylan at gibi bizde sefere çıkmayı mazlumu korumak zalimi yıkmak için imanımızla talibiz sevdalıyız, yoldaki çilesine yorgunluğuna, kızıl elmaya, güneşin ışığının aldığı tüm coğrafyaya varmaya, bir bölgedeki dağların güneş ışınlarını alış yönü veya Güneş’e bakış kısmının olduğu her yere gitmeye…

“Gâh hâkiriz nağmede gâh kalemde sâkiyiz” Bazen. Kimi vakit, bazen, arada bir anlamlarında. Hakiriz, yani hakaretle bakmak. Hakarete katlanmak zorunda kalsak ta bugünlerde Fransa’nın yaptığı Peygamberimiz S.A.V. Çirkin sözlerine katlansak ta, sözde bazen kim vakit, kalemimizle yazar kükreriz yol gösteririz. Sâki: Tasavvufta mürşit-i kâmil anlamında kullanılır. Mürşit-i kâmil, tasavvufa giren kişiye ilahî aşk yolunda ilerlemesi için yol gösterir.
Mehmet Aluç
Devam edecek

Ben Aşkla Yazdım Umarım Bir Şeyleri Hissettirmiştirim?

Edebiyatla hemhal iken bakıyorum da dünüme. Sunulan ve talep edilen iyi de ben bir şey talep etmedim evrenden sadece katıksız ve safça sevdim. Bir arkadaşsa edindiğim ilk aşkım babaannem. Okula başlayıp da kitaplardan taştığım alfabe iken en yakın dostum olacağından bihaber önceleri, sınıf öğretmenim ilk âşık olduğum yabancı. Yolumun kesiştiği kim ya da ne olabilirdi ki bu saatten sonra?

Ama öylesine sancılanmıştım ki ve bilip bilmeden d/okundum sadece d/okundum ne amaçla d/okunacağımı bilmeden. İşte şüheda olan eski düşlerim ve şimdi bebeğimi kollarıma almıştım artık bir kalem idi yeni düşüm. Düşünmeden severken düşünmeden yazmaya başladım. Yıldız Gülüm”

Hayatın yoluna çıkarken hep koşacağımı kısa sürede arayacağımı bularak çıktım oysa daha ilk adımı atmadan düştüm! Düştüm kalktım tekrar düştüm anladım ki sonunda hayat düşmek ve kalkmak herhalde! Çoğu zamanda yola kızdım küstüm, oysa yolun bir suçu hiç yokken! Yolun boynu hak nezdinde kıldan inceydi yoldu ve gereği olanı yaparken ben farkına varamamıştım! Yolla hemhal olmak yerine ondan suçu bulmakla kendimden kaçmıştım. Okumayı seviyordum âşıktım deliler gibi, okumamı çekemeyenler anlamayanlara kızgındım, kaçıyordum okumaya yaklaşmak için.

Okumam da ki açlık ne ki! Her gün her an saniye okumak okumak istiyordum

Aç kalsam da bir ömür ve susuz kalsam da okumak dan mahrum kalmak istemiyordum… Çalışmaya başladım on iki yaşımdan, kazandıkça aldım yine kendi kazancımla aldığım içinde kızdılar anlamadılar. Gizli gizli köşelerde bahçelerde okudum, ben okudukça dünyaları kazandım onlar okuma derken kaybettiler beni kaybettiler…

Sözcüklere kitaplara gönlümü serdim içinde uykulara düşlere yattım hep gülümsedim bazense gamdan ağladım yanlarına vardım sarıldım, okuma diyenleri terk ettim döndüm sırtımı yine kitaplara dünyam olan sözcüklere sığındım bir ömür ve hakkıyla okudum okudum okudum doyasıya hakkıyla yaşadım hakkıyla da sevdim insanlığı bu ne muhteşem bir aşk ki hala yaşıyorum okurken ve yazarken bu Rabbimden bitmez bir hazine. Rabbime bu konuda şükretmekten acizim biliyorum, Rabbimi her şeyden çok seviyorum beni sevdiği bu muhteşem duygu his dünyasında aşkla tanıştırtarak okumamı sonrasında yazmamı nasip ettiği için. Bu satırlarla hecelerle anlatılmaz yaşamakla anlaşılır yazan kardeşlerim iyi bilir. Yıldız Gülüm kardeşim bunu iyi bilir bu konuda üstadımdır, bir dehadır kadir kıymeti bilinmeyen eserleri cilt cilt basılmayan okutulmayan, iç dünyada gezinme ustası maharetiyle okutan ve yazandır bir hazinedir cevherdir kardeşim.

Düşü sevmeden düşe yatmadan düş görülmez, yolunda ayaklarına çelme takan çok olursa düşerken kalkmayı insan öğrenemez, bunu yine Yıldız kardeşim çok iyi bilir, oda okurken bizim gibi tek başına okurken insanlardan yetim kalmış, lakin Rabbim okumak için binlerce sebep yaratmış ona ve bize. Çocukça bir sevgiyle okuduk küstük sevdiklerimize, okurken küs kalınmaz diyen satırları okuduk herkese gülümsedik doyasıya. Onlar bizim gibi gerçekten okumayı yani bu kadar çılgınca tutkuyla sevmedi, sevmelerine engel olan neydi anlayamadık!

Arsızca okumayı severken, arsız olmadım geceleri sokaklarda kaldım yattım.

Okuma arsızı bir cümle iken okumaktan vaz geçer miyim? Rabbimeydi gönlümdeki bu hüznümle niyazım hiç kesilmedi eksilmedi hep kabul gördü bu niyazım şükür Rabbime?

Çocuktum işte o zamanlar onlar uzaklaştırdıkça okumaktan ben hem yaramaz hem kendine zarar veren bir çocuk damak tadına acı sürenler beni eve almamakla terbiye etmeye çalışırken asi olan asla ikna edilemeyen bir okuma sevdalısı sokak çocuğu oldum, vazgeçemedim, nurlar içinde Kemalettin Kuğcu’dan, Tarkan’ın yazarı Sezgin Burak’tan, Çizgi Romanlardan dergilerden kopamıyordum ve kopmadım da şükür… Sancı doluydu yalnızlık dolu değildi kitaplarım vardı.

Düşler içindeyken azizim düşünemediğin kadar düştüm elimden kitaplarım tuttu bırakmadılar halada Rabbim yardımıyla yanımdalar ve bana sımsıkı sarılarak beni tutuyorlar. Yanımda bulunanlara iki satır okutamazken anında sıkıntı içinde sanki alevle kazanda kaynayan suyun içine düşmüşler gibi kaçmalarını anlayamıyorum! Okumak için aşk lazım nasip kısmet lazım azizim.

En dibe düşsem de en yükseğe çıktım, düşüp çıktıkça anladım.

Sonra savrulduğum en tepeye çiçeklerden bir bahçe yaptım, satırları heceleri diktim, inanırmışsın ne okuyan nede bakan oldu, deli dediler kaçık dediler onlar bana güldüler alay ettiler ben onların okuyamadıklarına üzüldüm!

Şimdi bakıyorum da dünüme bugünüme şükürler ediyorum ve hala okuyor ve yanında birde yazıyorum bu inanılmaz bir coşku ve sevinç! Ben ise sadece katıksız ve safça okudum gülümsedim sadece sevdim. İlk arkadaşım kitaptı sonra Rabbim arkadaşım dostum oldu…

Okula başlamadan, bir ilkokul dergisinin arka sayfasında bir hikâyenin, büyüyen sırıklı fasulyenin görseline bakarak düşlere dalarken başladı okuma arzum, daha sonra okula başlayarak, dostum olacağından inanın hiç haberim yoktu. Daha sonrasında şiirlerle tanıştım ilk aşkımdan sonra sonrasında arabesk Orhan baba Ferdi, Müslüm baba, kardeşim matbaa olsa basarken kitapları motoru yanar inanın o derce de bir aşk var. Kuşlar uçuyormuş sen gel de yüreğim nasıl bir anda kelebekler gibi saniyede âlemi dolaştığını bir gör de sonra kuşlar uçuyor mu sadece kanat mı çırparak yerinde sayıyormuş bir gör! Biraz uzun oldu kalanında bir daha ki sefere anlatayım, ben aşkla yazdım umarım bir şeyleri hissettirmiştirim vesselam, selamlarımla.

Mehmet Aluç

Ötenazi Beklerken Önsezi Oluverdi!

Oturuyorum bir gün parkta etraf sessiz hava güneşlik aylardan yaz kuşların sesleri açan çiçeklerin kokusu havda aşk kokusu var, sanki aşkın kokusunu duymak ve bu kokuyu taşıyanı bulmak için gelmişim buraya. Oysa bir nefes almak dinlenmek için gelmiştim. Beklediğim bu muydu diye kendime sordum evet bu dedi gönlüm, şaşırmadım çünkü aşk gönüle gelir ve gelirken ne varsa içinde yıkar darmadağın eder dizayn ederdi. Ev sahibi sensin dedim. Yolda gelip geçen güzeller hatunlar olsa da benim aradığım bunlar değildi. Benim dünyamı darmadağınık ederek yeniden düzenleyecek gibi değillerdi sanki ya da ben öyle sanıyordum. İlgi ve çekicilikten önce bakışıyla etkilemeli çekmeli hatta gülümsetmeliydi. Bana candan yaklaşan bana canıymış gibi bakana rast gelmedim. Ortalıkta duygusuzluk orkestrası konserini verirken ben hala duygu dolu bir bakış sağanak bir dolu bir etkileşim bekliyordum…
İşte karşıda bir güzel geliyor oda benim gibi etrafına bakarak kendisini etkileyecek bir sevgili arıyor galiba. Şaşkın ve heyecanlı kalp atışlarını duyar gibi oluyorum. Bekleme faslına geçtim lakin içimde orkestradan halaylar çalınırken ben hoş gelişine vurulmuş ağzım açık kala kalmıştım. Kendime geldim, yanıma yaklaşınca ayağa kalktım.
-O sizsiniz değil mi?
Şaşırdı birden az gülümsedi, gülümserken gamzesinde bahar çiçekleri açıyordu.
-Anlayamadım beyefendi?
Halimden hoşnuttum ilk adımı atmış onunla konuşmuştum.
-Sizi aşkla seven erkeği arayan siz değil misiniz?
İyice şaşırdı, bana o narin bakışlarıyla hayran hayran baktı, ben havalarda uçuyorum bir Paris’teyim bir Fransa da bir İngiltere de, uçmak bu kadar zevklimi olurmuş o an anladım! Ruhumda esintiler hoyrat hoyrat esiyordu o şakıyan bülbül sesiyle.
-Şaşkınım beyefendi, bu ne cesaret ve bu nasıl bir önsezi.
Aslında ben ötenazi olacak bunu isteyen olacağım diye beklerken, önsezi oldu oleyyyy… Kızıla çalan saçını arkaya doğru savurarak yanıma oturdu, ben o an kendimden değil bu dünyada hiç değilim cennetteyim cennette! Benliği okşayan sesi bakışı beni yedi bitirdi, aşk bu olsa gerekti aklım başımdan gitmiş içinde birileri boş bularak oturmuş tam tam çalarken ben yoktum içinde…
-Buyurun sizi diliyorum yoksa sizde benimi bekliyordunuz demeyen düşer bayılırım burada…
Ne desem evet desem bayılacak aman bayılırsa kucağıma bayılır bundan ala ne olabilir ki?
-Evet, sizi bekliyordum
Demeden genç kız kucağıma doğru düşerek bayıldı. Elimdeki sudan başına dökerek ayılmasını sağladım. Kalktığında şaşkındı.
-Bu bir şakamı yoksa dün arkadaşım Esra ya anlatmıştım yeni bir aşk aradığımı yoksa siz onunla tanışıyor musunuz ve onunla birlikte bana şakamı yapıyorsunuz? Eğer böyle ise buna hiç dayanamam.
Hemen söze girdim.
-Hayır, hayır lütfen rica ederim, böyle bir şey yok, sizi ilk defa görüyorum adım Nurettin.
Derin bir nefes aldı, o yumuşacık elini uzatarak.
-Bende Reyhan tanıştığımıza memnun oldum.
Elim eline uzanırken ben yine kendimden geçtim. Ruhum alev alev yanıyordu adeta.
Bir anda biri seslenirken duydum irkildim, orta yaşlı bir bayandı.
-Beyefendi dalmışsınız nereye daldıysanız, sigaranın ateşi üstünüze düştü yanmaya başlıyorsunuz farkında değilsiniz.
Birden bacağımdaki ateşin acısıyla yanan alevin dumanı tüterken ayağa fırladım, elimdeki suyu üzerine döktüm. Ah hanım efendi bayan az daha bekleseydiniz de az daha yanarak o hayalin içinde yanarak gezinseydim ne olurdu?
İşte yine beklediğime kavuşmadan hayalde kaldı olsun hayalde olması da gerçekte ki kadar muhteşemdi enfesti, az daha bekleyeyim bakarsın kısmette varsa gelir Bağdat ta, yoksa yel alır gider kucakta… Gidip odamdaki kanepeye uzanayım yaşadığımı tekrardan hayallerimle gözden geçireyim diye kalkarken, arkamda bir hanımefendi ya da genç bir kız sesleniyordu.
-Beni beklerken pek mi sıkıldınız da kalkıyorsunuz? Yoksa hemen pes ederek kalkıyor musunuz?
Şaşkın halimle arkamı döndüm, biraz önce hayalimdeki o genç kızdı. Afalladım, düşmemek için banka geri oturdum, genç kız yanıma oturdu. Kokusu bir başkaydı ıtır ıtır esen baharda yeni açan yasemin gibi kokuyordu.
-Pek şaşırmışa benziyorsunuz? Beni beklemiyor muydunuz yoksa?
Hemen toparladım kendimi.
-Gelmeyeceksiniz diye korktum ondan olacak.
Biraz önce olanları ona nasıl anlata bilirdim ki? Gülümseyerek.
-Hoş geldiniz. İsmim Nurettin.
Elini uzatarak gülümseyerek.
-Bende Reyhan, memnun oldum.
Bu imkânsız bir şeydi benim için, lakin Rabbim için böyle bir şey söylenemezdi, ol “kün” dediği anda olurdu. Sevinç içinde.
-Nasılsınız?
-Hayatın dramına alışmak için çabalıyorum. Bazen bizlerin boşa uğraşıyla dırdırlarımızla kafasını şişirirken, hayat devam ediyor.
-Bu anda gönlümüzün his ve duygularından oluşan ses dalgasının dağları delip geçemeyeceği bir kapı, duvar yokmuş onu öğrenmiş olduk beraberce, karşılıklı his ve duygularımızın seslenişine ikimizde cevap vererek birbirimizi beklerken bu bekleyiş boş olmadı, karşılıklı muhabbet ve yakınlaşmayla son buldu.
-Bak bu konuda haklısın, beni buraya çeken bir şeyler oldu aynı sizin dediğiniz gibi olsa gerek, yoksa burada birbirimizi beklerken bulmak ne aklımızdan nede gönlümüzden geçerdi. Aslında gönlümün hislerine pek güvenmezdim lakin bu defa ona sakın beni yıkma diye söyledim, beni öyle mahsun ve garip bırakma ne olur diye söylerken içimden bana “güven” ve beni takip et derken peşine takıldım ve buraya kadar geldim.
-Ne güzel gelmenizle beni mahsun garip bırakmadınız aslında, teşekkürler ederim size ve o aydınlık gönlünüze.
-Siz benden daha fazla cesaretle oturup beklemişsiniz demek ki karşılıklı hislerimizin çekimine güvenerek beklemeye başladınız.
-İlk başta öyle değildi buraya oturduktan sonra sizi beklemeye başladım, lakin sonrasında bir hayalim sanarak, üzgün ayrılırken çıktınız karşıma.
– Başarılı olmak için insanın ne istediğini bilmesi gerekir bunu biliyorsunuz değil mi?
-Bilmez olur muyum elbette ki biliyorum. Hatta insan, attığı her adımın sorumluluğunu taşımalıdır diyerek sizi karşı lokantada bir yemek yemeye davet ediyorum, umarım açsınızdır benim gibi.
-Yemeğe açlığım yokta, sevgiye aşka açlığım var.
-Öyle ise bende sizin gibi sevgiye aşka muhtacım, buyurun karşılıklı bir şeyler içerek bunu konuşalım.
Bana gülümseyerek
-Öyle ise gerçeği dile getirmekle yetinmeden, aynı zamanda bir adım fazla atarak hayatımızı yeniden biçimlendirme amacını güderek bunu konuşalım.
-Buyurun öyle ise insanın dış dünyasıyla iç dünyasını kaynaştırarak anlatanlardan olmak için ilk adımı atalım.
-Şair gibi konuştunuz duygulara odaklanmayı seviyorsunuz.
-Sizde şiir okumayı seviyorsunuz, hemen fark ettiniz.
Karşılıklı gülümseyerek, hafif hafif hafiften yürüyerek karşı lokantaya doğru yürüdük. Kokusunu içime çekerken bana.
– İnsanlığın ilk ayırt edici belirtisinin ne olduğunu sorsam ne cevap verirdiniz.
.Şu cevabı verdim.
 -Yeryüzünde insanlık aşkla yaratılarak geldi, şeytanın aldatmasıyla bu tebessüm yok olsa da içinde hiç kaybolmadı, tebessümün ilk görünüş ile başlamıştır, siz gülümsersiniz bu gülümsemenizle karşınızdakine umut vermiş olursunuz ve bu böyle ya gülümsersiniz devamına ya da bir an yok olmasına sebebiyet verir. İnsanlardan önce, bu kara toprak üzerinde tebessümden dolay çok eserler inşa edildi, bizde umarım güzel bir gelecek inşa ederiz karşılıklı. Tebessüm insana özgüdür. Hiçbir hayvan tebessüm etmez bunu da bilmeyiz hep tebessümlerimizi saklarız.
-İç dünyanızı çok güzel anlattınız buna ihtiyacım vardı, buldum sayılır.
-Oysa sizden önce dünyamda tüm sokaklarım yer toz duman içindeydi sanki göz gözü zaten görmüyordu, gönlün ne demek olduğunu da sokaklarımdakiler bilmiyordu, siz hariç. Rüzgâr önüne ne geçerse sağa sola fırlatır gibi beni buraya aldı getirdi sizi beklemem için. Gazete kâğıtları, poşetler, kurumuş ağaç yaprakları gibi havada uçurarak bir çöplüğe sürüklemedi, bu rüzgârı gönderen Rabbimdi biliyorum sizi de gönderen, şükürler olsun.  
-Aynı hal bende vardı ve aynı sizin gibi bende bunları yaşadım ve beni size sürükleyen rüzgârla buraya kadar geldim.
Uzun saçları yanlara dökülmüş bir halde öylece duruyordu, ben ona hayran bakarken onu süzdüğümü fark etti gülümsedi işte gamzesinde gülerken çiçekler açıyordu. Gülümseyerek.
-Gamzenizdeki açan gülleriniz benim için hep açsın hiç solmasın.
Durdu bende durdum. Gözlerinden iki damla sevinç gözyaşları tebessümüyle akarken.
-O çiçekleri eken siz olduktan, sonra neden ben soldurtayım.
Diyerekten boynuma sarıldı. Aman Allah’ım! Yüce Rabbim mutlak güç ve kudretin sonsuz buna bir daha şahit oldum… Bu ne güzellikti ya Rabbim, bu aşk ne kadar güzelmiş, anlatılmaz ki ancak yaşanırmış. İşte aşkla geldi ve kalbimin kapalı duran kapısını açtı ve içeriye girdi. Bir mutluluk şarkısı dinliyorum şimdi, gönlümüzün sesinde ve o ılık dudaklarında bir şiir misali anlatırken söylerken ben dinliyorum… Gönlümüzü süsleyen hayaller ve aşk sözcükleri yağıyor gönlümüze sonsuzluk gibi, sonsuz diyarlara doğru yavaşça yürürken…
“Anadolu’da sevgi ve hoşgörüyü yayan sadece Mevlâna hazretleri değildir. Onun felsefesine paralel bir yaşam süren, şiirlerinde Allah aşkını ve sevgisini dile getiren bir Yunus Emre’nin, Hacı Bektaş Veli’miz, Pir Sultan Abdal’ımız ve Anadolu’muzu aydınlatan nice değerlerimiz vardır. Onların öğretileri sönmeyen bir meşale gibi hâlâ aydınlatmaya devam ediyor. “
 “Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için Dost’un evi gönüllerdir, gönüller yapmağa geldim” Diyen bir Yunus Emre,
 Sabır kıla kıla canıma yetti
 Hasmını ararsan bundadır âşık
 Kamil oldum deyü dava edersin
 Hamakat nişanı kimdedir âşık
 Diyen Pir Sultan Abdal
Hararet nârda ’dır sac ’da değildir
Keramet sendedir tâc’da değildir
Her ne arar isen kendinde ara
Kudüs’te Mekke’de Hacda değildir
Bu duygular içinde yolumuza devam ettik. Kani (yeter olanı buldum)aşkın aşkından çırpınan canım canı buldu, ben hep değilim baki her şey fani bende bir beşerim sizler gibi beşer ’im elbette ki taş değilim diyerek noktayı koyayım derken bugünlerde korona için aşılar aranıyor bulunması için, bence hiç gerekte yok, aşk aşısı var.  Zaten bu aşı doğarken vurulmuş olarak doğuyoruz, bir gülümseme bir samimiyet yeter, koronaya da moronaya da, şablon olarak bir kullanalım yeter başka bir şeye de gerek yoktur.
“Covid-19 aşı çalışmaları hızla devam ediyor. Klinik çalışmaları devam eden her aday aşının etken maddesinin ve çalışma metodunun birbirinden farklı olması, beraberinde kafa karışıklıkları da getiriyor. Örneğin Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V isimli aday aşı, adenovirüs bazlı; Çin’in geliştirdiği SinoVac isimli aşı inaktive edilmiş virüs bazlı; Moderna ve Pfizer’ın aday aşıları ise RNA bazlı. 
Dünyada daha önce RNA bazlı bir aşı üretilmediği için, bazı şüpheler yükselmesi de olağan. Peki, RNA bazlı aşılar, genetik yapımızı değiştirme potansiyeline sahip mi?”
Değil bilinmiyor lakin aşk biliniyor.
“Ancak aşının daha geniş nüfusa bağışıklık sağlama potansiyeli, insanlara güvenli bir şekilde ulaşmasında büyük bir lojistik engel tarafından tehdit edilmektedir: aşı dozlarını soğuk tutmak.
Aşılar, bozulmalarını önlemek için sıkı sıcaklık kontrolü gerektiren kırılgan ilaçlardır. Ve bir sürü yağma ettiler. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, dünya çapında dağıtılan aşıların yaklaşık yarısı, büyük ölçüde depolama sıcaklıklarının düzgün bir şekilde kontrol edilmemesi nedeniyle boşa gidiyor. Bu da hastalığı caydırmak ve ortadan kaldırmak için çabaları zayıflatır.”
Bunca çalışmaya, rant sağlamaya çalışanlarında yakalanarak öğretilmesi suretiyle, insanın para harcayarak parası olmayanların mağdur olmasına hiç gerek yok, aşk var gerisine hiç gerek yok…
Mehmet Aluç

Mehtabı Dahi Seyredemedik

 

 Gel sor bakalım ey zalim halim benim nice

Gel bakalım yanıma değil canın isteyince

Niye seninle biz yaşamadık aşkı medenice

Mehtabı dahi seyredemedik seninle hiçbir gece

 

Hep kavga hep dövüş yaşadık ne diye

Bir gün sarılırız diye bekledim boşuna

Sanki bu yaşadıklarımız gitti senin hoşuna

Mehtabı dahi seyredemedik seninle hiçbir gece

 

Ben dedim senin için gönül kuşum

Dedim işte gönlüme kondu dedim hoşum

Yabani bir karga gibi hep çırpındın parçaladın gönlümü

Mehtabı dahi seyredemedik seninle hiçbir gece

 

Şaşırdım kaldım kayboldu seninle gittiğim yolum

Kırıldı işte seni sarmayan kanadım kolum

Ne sağım kaldı ne solum parçalandı şimdi boşum

Mehtabı dahi seyredemedik seninle hiçbir gece

 

Şimdi bana o yıllar iğrenç görünür

Bu gönüllerimiz yerlerde sürünür

Aramızdaki soğukluk nefretle örülür

Mehtabı dahi seyredemedik seninle hiçbir gece

 

Ayrıldığımızı görenler arkamızda söylenir

Ömür dediğin gün gün kavuşmadan tükenir

Elbet ayrılık biter gönlüm yeni aşkla dirilir

Mehtabı dahi seyredemedik seninle hiçbir gece

 

Gelsen de aldırmam sahte gözyaşlarına

Bin bir kin girdi o bana bakan bakışlarına

Şimdi girsek de ayrılıkla kırk beş yaşlarına

Mehtabı dahi seyredemedik seninle hiçbir gece

 

 Elimde vardı aşkımla sana çalardım sazım

Artık sana hiç geçmiyor benim nazım

Bize artık aşk değil ayrılığın rüzgârı lazım

Mehtabı dahi seyredemedik seninle hiçbir gece

 

Şimdi belki dersin ben ararım söyle seni nasıl arayayım

Gönlümde kırk yara açtın ben nasıl sarayım

Şimdilerde bıraktım hep senin için ben mi ağlayayım

Mehtabı dahi seyredemedik seninle hiçbir gece

 

Kul Mehmet’im aşkımı yaşamıştım göğsüm gere gere

Zalim yar kadir kıymet bilmedi düşürdü yerden yere

Şimdi ben ayrı o ayrı gidiyoruz acep yolumuz nere

Mehtabı dahi seyredemedik seninle ey zalim hiçbir gece

Mehmet Aluç-Kul Mehmet-

Bilin(en)meyen Sır Nedir? -1-

Salvador Dali Kanvas Tablo Burada - Baskıloji || Online Baskı ...

İhtiyar kadın, pencereden gökyüzünü seyrederken, bulutlar kadının izlediğini fark etmişçesine havada cirit atarak damarında kaynamış kanı dolaşan gençler gibi süzülerek gezerken, sanki biraz sonra gözlerindeki yaşları, adeta yeryüzüne indirecekmiş gibi nefeslerini tutarak kararmaya başladılar. Kadın içinden yağmuru ve cama vuran sesini, duymayı zaten çok seviyorum diyerek sevindi. Biraz önce mavi gökyüzü coşkun güneşin altında bahar havasını yaşarken, az sonra karanlığa bürünmüş bulutların altında, karanlığa bürüneceğinden adeta üzüntü duyuyordu. Sanki gelen bulutlar birden kararak kendini buruşturularak, atılan bir mendil gibi maviliğini neşesini silerek çöpe atacakmış gibi hissedince adeta maviliğinden soyunarak, bulutların istemeye istemeye üzerine zorla giydirdiği kara elbiseyi giyindi. Kadın, ah neşeyle insanlara mutluluk veren gökyüzü asma suratını az sonra gider karanlık bulutlar, yine eski neşenle maviliğinle coşarak coşturursun dünyayı. Yağan yağmurlarla kurumaya yüz tutmuş cılız ağaçlar sevindi, biraz sonra yağan yağmurla toprağa daha sıkı sarılarak tutunmanın provasını yeniden tekrar ederek tutunmaya çalışmayla kök salmayı, yıkılmadan yaşamayı öğreneceklerdi.

Ağaçlar sanki şimdi şiddetli bir rüzgâr esmeden yağmur yağsa da, bizi toprağa bir an bağlanmamız için yardım etse diye dilekte bulunuyorlardı. Biraz sonra gökyüzü bulutların bir birine sürtünmesiyle yalın yıldırımların eşliğinde hafif hafif yağmurun yağmasına vesile oldu gökyüzü. Toprağın altında yeşermeyi bekleyen tohumlar, nasıl ne zaman ortadan ikiye bölünerek bölüneceklerini beklerken, bu gök gürültüsünün sesiyle ortadan ikiye bölünerek, filizlenmenin ilk adımını yaşamış oldular. Toprağa yağan yağmur ve toprağın mis kokusu etrafı sardıkça, pencereyi açan ihtiyar kadın bu kokuyu ciğerlerine çekerek, gülümsedi. Havada aniden değişen bu durumla, toprak ta tohumda ağaçlarda bir hareketlilik başladı. Bu bir an önce mayasını tutmaya çalışan bir yoğurt gibi, mayalanmanın telaşıyla aslı görevini yerine getiren gökyüzünün, yeryüzüne bu yardımla vesile olmasıyla verdiği ani sabırsızlığın, bekleyenlerin beklentisine cevap olmanın sevinciyle telaşıyla gökyüzü yeryüzüne oluk oluk yağmurları, bulutların yardımıyla yağdırıyordu.

Az ilerde yolun başında yürüyen genç bir çift yağmurun altında ıslanarak yürürken, diğerleri koşarcasına yağmurdan kaçarak bir köşeye sığınarak ıslanmamanın peşindeydi. Genç çift bu insanlara bakarak, boyunlarına takılmış bir zincirle hareket etmek zorunda kalanlar gibi, bu rahmetten kaçarak kurtulmanın telaşında olmaları üzdü. Kadın camdan seyrederken adeta bunları okuyordu ve hissediyordu. Yıllar öncesinde henüz kaybetmediği sevgili eşi ile yağmurlar altında yürümeyi çok seviyorlardı, işte az ilerde yağmurun altında gülümseyerek yürüyorlardı. Birbirlerinin sıcakkanlılığı yağan yağmurdan ve esen rüzgârın esintisinden üşütmeden sımsıcak tutuyordu. Biraz önce can sıkıntısından bunalan kadının sıkıntısı gitmiş mazinin yağmur yağan sokağında sevdiği ile geziniyordu. Biraz önceki masmavi gökyüzü birden renk değiştirerek, bulutların eşliğinde siyaha bürünerek kaç beklentiye cevap verdiğine böylesine şaşırarak bakınmasına yaşamasına vesile olduğu için gülümserken, tekrardan simsiyah olan bulutları kovalayarak rüzgârın yardımıyla, bulutların tekrardan, beyaza bürünerek cirit atarak damarında kaynamış kanı dolaşan gençler gibi süzülerek gezmelerine imkân olmanın gururuyla vesile olmanın sevinci içinde seyretti, tıpkı camdan seyreden kadın gibi.

Devam Etsn mi

Mehmet Aluç

Mehtabı Dahi Seyredemedik

 

Gel sor bakalım ey zalim halim benim nice

Gel bakalım yanıma değil canın isteyince

Niye seninle biz yaşamadık aşkı medenice

Mehtabı dahi seyredemedik seninle hiçbir gece

 

Hep kavga hep dövüş yaşadık ne diye

Bir gün sarılırız diye bekledim boşuna

Sanki bu yaşadıklarımız gitti senin hoşuna

Mehtabı dahi seyredemedik seninle hiçbir gece

 

Ben dedim senin için gönül kuşum

Dedim işte gönlüme kondu dedim hoşum

Yabani bir karga gibi hep çırpındın parçaladın gönlümü

Mehtabı dahi seyredemedik seninle hiçbir gece

 

Şaşırdım kaldım kayboldu seninle gittiğim yolum

Kırıldı işte seni sarmayan kanadım kolum

Ne sağım kaldı ne solum parçalandı şimdi boşum

Mehtabı dahi seyredemedik seninle hiçbir gece

 

Şimdi bana o yıllar iğrenç görünür

Bu gönüllerimiz yerlerde sürünür

Aramızdaki soğukluk nefretle örülür

Mehtabı dahi seyredemedik seninle hiçbir gece

 

Ayrıldığımızı görenler arkamızda söylenir

Ömür dediğin gün gün kavuşmadan tükenir

Elbet ayrılık biter gönlüm yeni aşkla dirilir

Mehtabı dahi seyredemedik seninle hiçbir gece

 

Gelsen de aldırmam sahte gözyaşlarına

Bin bir kin girdi o bana bakan bakışlarına

Şimdi girsek de ayrılıkla kırk beş yaşlarına

Mehtabı dahi seyredemedik seninle hiçbir gece

 

 Elimde vardı aşkımla sana çalardım sazım

Artık sana hiç geçmiyor benim nazım

Bize artık aşk değil ayrılığın rüzgârı lazım

Mehtabı dahi seyredemedik seninle hiçbir gece

 

Şimdi belki dersin ben ararım söyle seni nasıl arayayım

Gönlümde kırk yara açtın ben nasıl sarayım

Şimdilerde bıraktım hep senin için ben mi ağlayayım

Mehtabı dahi seyredemedik seninle hiçbir gece

 

Kul Mehmet’im aşkımı yaşamıştım göğsüm gere gere

Zalim yar kadir kıymet bilmedi düşürdü yerden yere

Şimdi ben ayrı o ayrı gidiyoruz acep yolumuz nere

Mehtabı dahi seyredemedik seninle ey zalim hiçbir gece

Mehmet Aluç-Kul Mehmet-